VŠETKO O GHRP 2 A GHRP 6


Rastový hormón - peptid - 2 (GHRP2)

Je syntetický hormón,ktorý tvorí 6 aminokyselín, peptidov, ktoré májú silné rastové vlastnosti.
GHRPs je malá skupina peptidov pôsobiacich na hypofýzu a hypotalamus k uvoľňovaniu rastového hormónu (GH) prostredníctvom aktivácie špecifických, G bielkovinou-spojených receptorov.

GHRP2 bol objavený pred 20 rokmi ako syntetický metenkephalin-odvodený od oligopeptidov (syntetické tkanivá odvodených aminokyselín). Hoci nemá žiadnu štrukturálnu homológiu s rastovým hormónom (GHRH), v klinických štúdiách GHRP-2 preukázal pôsobenie na hypofýzu k zvýšenému vylučovaniu ľudského rastového hormónu (HGH). Podobné výsledky boli dosiahnuté, keď bolo GHRP-2 podané sublinguálne. Klinické štúdie ukázali, že najúčinnejšia je GHRP hexapeptid GHRP-2.

GHRP2 výrazne stimuluje hypofýzu so zvýšenou prirodzenou produkciou ľudského rastového hormónu (HGH). Táto terapia sa skladá z pravidelných denných subkutánne podávaných inj. GHRP2 vykázal razantné zvýšenie hladiny IGF-1, a ešte väčšie výsledky boli zaznamenané pri použití s GHRH, ktorý tiež stimuluje hypofýzu produkovať zvýšenú prirodzenú sekréciu ľudského rastového hormónu.

Výsledky klinickej štúdie uverejnenej v časopise Journal of endocrinology and metabolism v roku 1997 pre GHRP2 - boli praktizované pod lekárskym dohľadom, riadenou liečbou so zameraním na zvýšenie hladiny rastového hormónu u dospelých a detí, ktorí majú nedostatok rastového hormónu.

Často kladené otázky

Prečo používať GHRP2 namiesto rastového hormónu?
GHRP2 môže byť použitý samostatne, alebo ako doplnok k HGH terapii. Obe metódy prinesú robustné výsledky pre športovcov. Použitie GHRP2 s rHGH vytvára silný synergický efekt.

Je pravda,že je možné aplikovať rHGH vo forme tabliet,alebo cps?

Rastový hormón má krátky polčas rozpadu a je okamžite neutralizovaný, po prijatí ústnou formou,nakoľko prechádza žalúdočným traktom a nakoniec musí prejsť pečeňou . To je dôvod, prečo je HGH účinné jedine podaním prostredníctvom podkožnej injekcie. Naopak, GHRP2 je možné podávať sublinguálne, ako bolo aj preukázané v klinických štúdiách. Je to účinná alternatívna metóda systémovej medicíny ,ktorá ponúka nielen pôsobivé výsledky,ale aj niekoľko výhod oproti injekčnej a enterálnej metódy.

Rastový hormón - GHRP-6


GHRP-6 ( Growth Hormone Releasing Peptide – 6) je 28-amino-kyselinový peptid, ktorý podnecuje ľudské telo k vylučovaniu rastového hormómu - RH. Rastový hormón v ľudskom tele má množstvo priaznivých účinkov, ako je zníženie telesného tuku, zvýšenie svalovej sily a vytrvalosti.Rastový hormón spôsobí, že pečeň začne vylučovať vysoko anabolický hormón známy ako IGF-1. IGF-1 tiež významne prispieva k schopnosťi tela spaľovať tuky a budovať svalovú hmotu.Bolo dokázané v niekoľkých štúdiách, kedy subjekty dostali GHRP-6,zvýšenie svalovej hmoty a významná redukcia telesného tuku .

Oba rastové hormóny GHRP6 a RH, rovnako ako IGF-1, majú tiež niekoľko priaznivých vplyvov na kolagén a rast kostného tkaniva. Účinok sa úmerne zvyšuje použitím súbežne GHRP6 , GH a IGF-1.

V niekoľkých štúdiách vykonávaných na ľudoch a hlodavcov, bolo zistené, že GHRP-6 má rýchly účinok na ghrelin.Ghrelin má okrem iného aj vplyv na priberanie na váhe, obezitu a inzulínovú rezistenciu. GHRP-6 je antagonista ghrelinu, čo znamená, že vlastne bojuje proti Grehlinu v ľudskom tele, a toto môže byť jeden z možných mechanizmov, ktorými sa pomáha znižovať množstvo telesného tuku.

Rastový hormón (GH) je tiež známy tým, že stimuluje imunitný systém, či už priamo, alebo prostredníctvom IGF-1.Pri GHRP-6 bolo tiež dokázané, že zvyšuje imunitný efekt najmä starších pacientov.

Kulturisti a atléti nedávno začali používať GHRP-6 v úsilí o vytvorenie viac svaloviny a rýchlejšieho pálenia tukového tkaniva. Zvyčajne sa používa spolu v cykle s anabolickými steroidmi,ale niektorí športovci ho používajú aj samostatne.


GHRP 2

Molekulárny vzorec: C45 H55 N9 O6 
Molekulová hmotnosť: 817,9 
Half-life:15 až 60 minút

GHRP-2 tiež známy ako KP 102 je komerčne syntetizovaný, rastový hormón uvoľňujúci hexapeptid, ktorý bol objavený približne pred 20-timi rokmi.Teda ide o syntetický analóg gherilnu. GHR2 2 je peptíd, ktorý je v štruktúre a funkcii veľmi podobný GHRP 6. Má silný účinok na uvoľňovanie RH v tele človeka. Stimuluje tiež uvoľňovanie ghrelinu, ktorý sa vylučuje v žalúdku a spôsobuje zvýšenú chuť k jedlu, zároveň aj rýchlejšie vyprádzňovanie žalúdka. Štúdie preukázali až 36% zvýšenie konzumácie jedla pri užívaní GHRP2. 
-Tento peptíd stimuluje predný lalok hypofýzy, ktorý je zodpovedný za uvoľňovanie RH.
-V štúdiách na ľuďoch bol určený predovšetkým na liečbu ľudí, ktorí majú nízku hladinu RH v tele, alebo taktiež na podporu priberania u nezvyčajne chudých ľudí. Taktiež zvyšuje hladinu IGF1 v tele. 
-Pri užívaní tejto látky sa často krát udáva zvýšenie sily a nárast svalovej hmoty, taktiež akýsi nezvyčajný prílev energie, pohody a tiež mierne zníženie telesného tuku.
-GHRP 2 môže byť použitý aj po kúre s rastovým hormónom ako akási forma PCT, pretože po kúre s rastovým hormónom zvykne prudko klesať jeho prirodzená tvorba. 
-Má veľmi pozitývny vpyv na šľachy a spojivové tkanivo, spevňuje ich a dodáva omnoho rýchlejšiu regeneráciu
-Zlepšuje tiež kvalitu spánku a má taktiež priaznivé účinky pre regeneráciu pečene a to tým, že zabráňuje endotoxínom zvyšovať hladinu dusičnanov v tele. 
-Jeho half-life sa pohybuje do 15 do 60 minút
-GHRP 2 v rámci účinkov je silnejší ako GHRP 6, zároveň aj o dosť silnejšie zvyšuje hladinu prolaktínu a kortizolu v tele
-Tiež zvyšuje vylučovanie cAMP v bunkách podobne ako GFR. 

GHRP 2 a GHRP 6 zvyšuju hladinu kortizolu a prolaktínu. Štúdie poukazujú na to, že GHRP2 je silnejší vo zvyšovaní hladín K a P ako GHRP6, ale najsilnejším peptídom je HEXARELIN v rámci zvyšovania ich hladiny.

Dávkovanie

-V štúdiách sa väčšinou testuje jednorázová dávka GHRP2, GHRP6 a Hexarelin vo výške 1mcg na 1 kg hmotnosti.
-GHRP2 a GHPR6 v kulturistickom využití sa zvyknú dávkovať 2-3 krát denne v dennej dávke od 150 mcg do 600 mcg 
-Ideálna dávka je 3 mcg na 1 kg hmotnosti v kulturistickom využití
-Ak sa dávkuje 2 krát do dňa, odporúča sa hodávkovať ráno po prebudení a večer pred spaním
-Môžú sa aplikovať podkožne, alebo priamo do svalu, zo štúdií vyplýva, že je uplne minimálny, až zanedbateľný rozdiel v nástupu účinku, presnejšie info = pri aplikácii do svalu nastáva účinok o par minút skôr ako pri aplikácii pdkožne (do tuku)
-Dôležité ale je, že sa musia aplikovať PRED JEDLOM... prečo? pretože vysoká hladina sacharidov a masnych kyselín v tele bráni ich účinkom, odporúča sa po aplikácii do 10 až 30 minút jesť (Samozrejme hovoríme o rannej aplikácii)

-Možu sa kombinovať s hocičím a dokonca aj navzájom, ale je tu jedna výnimka, je priam nezmysel kombinovať ich s Hexarelinom, pretože pôsobia cez úplne rovnaké receptory, majú rovnaké chemické procesy, preto by sa navzájom obmedzovali v účinkoch a zároveň enormne by zvýšili hladinu prolaktínu a kortizolu v tele, čo sú pomerne dosť nežiadúce účinky


GHRP 6

Chemický vzorec = C46 H56 N12 O6
Mol.hmotnosť = 873.014 g/mol

-GHRP-6 nie je aktívny fragment rastového hormónu, ale je to jeden z niekoľkých syntetických met-enkephalin analógov, ktorý obsahuje 6 neprirodzených D-aminokyselín
-Je dalším peptídom z radu rastového faktora, ktorý má silný vplyv na uvoľnenie rastového hormónu v tele a to pôsobením na predný lalok hypofýzy. Dokáže zvyšiť hladinu RH v tele o 4-5 násobok a to už do 7 dní.
-Nie len že zvyšuje hladinu RH v tele, ale zároveň blokuje tvorbu somatostatínu, čo je hormón zodpovedný za znižovanie uvoľňovania RH v tele
-Pri jeho užívaní sa udáva zvýšenie sily, svalovej hmoty a úbytok telesného tuku, taktiež pozitívne pôsobí na kĺby, spojivové tkanivo a kostnú hmotu
-Má silný vplyv na centrálny nervový systém a to tým, že chráni neuróny, čo v praxi znamená nárast sily podobne ako pri užívaní AAS, ktoré patria do skupiny DHT derivátov
-Stimuluje imunitný systém, čiže zvyšuje imunitu a to najmä u starších.
-Taktiež prispieva k pokojnému a príjemnému spánku
-Výrazne stymuluje chuť do jedla a taktiež zrýchľuje vyprázdňovanie žalúdka (pretože stimuluje vylučovanie grelinu cca 20 min po aplikácii), tým pádom zvyšuje energetický výdaj.
-Využívajú ho športovci často krát v období nepríjemných zranení, kedže im pomáha sa o dosť rýchlejšie zotaviť sa zo zranení.
-Samozrejme zvyšuje aj hladinu IGF-1 v pečeni, posledné štúdie poukazujú na zvýšenie o 7 až 10 násobok
-Zaujímavá štúdia, ktorá sa konala u obéznych ľudí, pred užívaním GHRP 6 (90mcg denne)mali hladinu RH v tele v priemere 350 a po 2-3 hodinách od užitia GHRP 6 sa hladina RH v tele u obéznych ľudí zvýšila priemere na 1200

-Užívanie a dávkovanie
-jeho dávka sa pohybuje od 150 do 600 mcg denne, čo sa zvykne rozdeliť do 3 denných dávok. Aplikovať je nutné cca pol hodiny pred jedlom
-najčastejšie vídam dennú dávku 300 mcg denne rozdelenú na 3x100mcg
-tí, ktorý tento peptíd užívali s cieľom preliečenia kĺbov, lepšej regenerácie a lepšej kvality spánku, užívali od 75 mcg (3x25mcg) do 150 mcg (3x50mcg) denne
-mnohí ho využívajú počas kúry k lepším tuk spaľujúcim účinkom a zvyšeniu anabolizmu, čo je ale najdôležitejšie, najvhodnejší je do objemových kúr, hlavne kvoli jeho schopnosti zvyšovať chuť do jedla
-často krát sa používa aj v PCT k predlženiu anabolického efektu v čase do 6 týždňov a to v dennej dávke 150 mcg denne (ktorá sa rozdelí na 3x50 mcg)
-synergeticky z hľadiska anabolizmu pôsobí s CJC-1295, taktiež sa môže užívať spolu s inzulínom
-môže sa používať aj po kúre s RH, kedy zvykne v tele byť znížená jeho prirodzená hladina, teda môže sa používať ako PCT k zníženej hladine RH v tele.V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.

Top produkty

T-PHARMAX UNDE MEGA CAPS 90TAB 150MG/TAB
BALKAN PHARMACEUTICALS DANABOL 100TAB - 10MG/TAB
ARENIS MEDICO CLENBUTEBOL 50 TAB - 40MCG/TAB
ARENIS MEDICO RIPPED 150MG/ML

ARENIS MEDICO RIPPED 150MG/ML

..

94,00€ 98,00€

T-PHARMAX SIBUTRAMINE 100 TAB - 25MG/TAB
BALKAN PHARMACEUTICALS OXANDROLON 100 TAB - 10MG/TAB
LEGIT LIFT SUSTANON 10ML - 300MG/ML
ARENIS MEDICO NANDRODEK 10ML - 250MG/ML