VŠETKO O CJC-1295

CJC-1295 (GHRH Analog)


CJC 1295 je peptid, spôsobujúci uvoľňovanie rastového hormónu (GHRH). Vzhľadom k jeho dlhému half-life a stabilite , zdá sa, že sa stáva čím ďalej, tým viac populárny.

CJC-1295 je dlhodobo pôsobiaci analógový GHRH . Rastový hormón , uvoľňujúci hormón (GHRH), tiež známy ako uvoľňujúci faktor (GRF alebo GHRF) alebo somatocrinin. Je 44-aminokyselinový peptid-hormón, produkovaný v hypotalame. GHRH stimuluje rastový hormón (GH), z hypofýzy. GHRH je uvoľňovaný pulzujúcich spôsobom, stimuluje uvoľňovanie rastového hormónu , resp. okrem toho tiež podporuje GHRH jeho pomalé uvoľňovanie v spánku.

Aktívna časť tohto GRF alebo GHRH peptidu, je 29 aminokyselín dlhý peptid ,vhodne pomenovaný GHRH1-29. Toto pulzujúce vylučovanie rôznych peptidov je kvôli negatívnej spätnej väzbe, ktorá je súčasťou hGH osi a kontroluje množstvo hGH, že vaše telo produkuje tak, aby ju udržali v homeostatickom prostredí. Cez účinnosť GHRH k stimulácii uvoľňovaniu rastových hormónov existuje rad problémov spojených s použitím. Najvýznamnejší problém je polovičná životnosť peptidu ~ 7 minút . Dôvodom pre tento relatívne krátky polčas je kvôli enzýmu zvaný dipeptidylaminopeptidase IV (DPP-IV), ktorý má vysokú afinitu k aminokyselín Ala a Pre a v prípade, že GHRH štiepi 1. a 2. pozíciu, ktoré sa skladajú z Tyr-Ala, vytvárajú GHRH3-29, neaktívnu formu peptidu. Ak chcete predísť problémom spojených s prírodnými GHRH, farmaceutické firmy sa snažia vyvíjať nové spôsoby, ako zvýšiť polčas a biologickú dostupnosť týchto menších peptidov s technológiou, ktoré pracujú ďaleko lepšie ako ostatné technológie, ako napríklad pegylacia.

CJC-1295 je syntetický rastový hormón - uvoľňujúci faktor (GRF) s D-Ala, GLN, Ala, a Leu substitúciou na polohách 2, 8, 15 a 27 v uvedenom poradí. Tieto substitúcie vytvárajú oveľa stabilnejšiu peptidovu náhradu v pozícii 2, aby sa zabránilo DPP-IV výstrihu, pozície 8 znížiť asparagínne preskupenie, alebo amid hydrolýzou kyseliny asparágovej, pozície 15 a zvýšiť biologickú aktivitu a postoj 27, aby sa zabránilo oxidácii metionínu. Tieto náhrady sú kľúčové pre zvyšovanie celkového polčasu CJC-1295, ktorý bol predĺžený zo ~ 7 minút na 7 dní! Bolo zaznamenané zvýšenie koncentrácie IGF-1 1.5-3 krát za 9-11 dní po jedinej injekcii.

Posledné štúdie na CJC-1295

Fáza II štúdie lipodystrofickej liečby, prevádzala Kanadská biotechnologická spoločnosť, ConjuChem.Táto štúdia bola zastavená po smrti jedného z účastníkov.Príčina smrti a jeho vzťah k skúšanému lieku látke - CJC-1295, chemicky upravená verzia rastového hormónu uvoľňujúce faktor (GRF), tiež známy ako DAC: GRF - je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Avšak, štúdie fázy III inej kanadskej spoločnosti, pokračuje.

Double-blind štúdie fázy II CJC-1295 sa zúčastnilo celkom 192 účastníkov s HIV a s viscerálnou obezitou.Tieto štúdie sa konali na rôznych miestach v Severnej a Južnej Amerike v minulom mesiaci./Neviem aký starý je článok.Pravdepodobne z r. 2006/
Účastníci boli randomizovaní do týždenných injekčných aplikácií, buď troj-týždňová stupňujúca sa aplikácia s nízkou dávkou CJC-1295 (na 60, 90, 120mcg/kg), a tri-týždenné stupňujúca sa vysokou dávkou (na 60, 120, 240mcg/kg) , alebo placebo, a potom sa pokračovalo na ďalších deviatich týždňoch.

Jediné informácie, ktoré vydala doteraz ConjuChem, ktorá zastavila štúdie 17. júla 2006, je to, že účastník, ktorý zomrel, navštevoval študijné miesto v Argentíne. Neoverené, neoficiálne správy od súdu účastníkom kanadskej štúdie, naznačuje, že daný jedinec bol muž, ktorý zomrel niekoľko hodín po tom, čo mu bola aplikovaná CJC-1295.

Či bola ale príčinou práve táto látka, nie je známe, kedže štúdia bola uskutočňovaná na jedincoch s nadváhou a HIV.

Novinkou vo svete peptidov je aj TH-9507, ktorý je ďalej vo vývoji ako CJC-1295. TH-9507 vyžaduje, pravidelné denné dávkovanie. Je to v kontraste s CJC-1295 ,nakoľko TH 9507 má potrebnú dennú aplikáciu a CJC-1295 iba 1x týždenne.

TH-9507 je v súčasnosti v štúdiách fázy III, ktoré zahŕňajú viac než 400 HIV-pozitívnych jedincov s lipodystrofiou v USA a Kanade. Začiatkom tohto mesiaca, ale pred oznámením ConjuChem , Theratechnologies oznámil, že štúdie dát a bezpečnosť monitorovacieho výboru bolo odporučené, aby 26 týždňová štúdia - ktorá porovnáva TH-9507 s placebom - pokračovala s 280 osobami iba na trinásť týždňov liečby.

Výsledky štúdie fázy II, v minulom roku, ukázali, že TH-9507 bolo spojené s významným znížením viscerálneho tuku, bez negatívnych dopadov na glykémie,ktoré boli videné pri liečbe s rHGH .

Výsledky z fázy I štúdie CJC-1295 boli prezentované Madalina Ionescu a jeho kolegovia z endokrinológie konferencii v Bostone. Tu bola jedna dávka buď 60 alebo 90 mg / kg tejto drogy podanej na dvanásť HIV-negatívnych mužov. Po tejto jedinej injekcii, a na týchto nižších úrovniach, prišli k záveru, že liek bol dobre znášaný-a že jeho nežiaduce účinky boli mierne a zvyčajne v krátkom trvaní.

kedže už je známa aj správa zo šetrenia príčiny úmrtia počas vedeckej štúdie s ľudmi trpiacimi HIV a nadváhou, kedy človek zomrel 30 minút po podaní CJC-1295. Príčinou smrti nebola podaná látka, ale infrakt, ktorý nastal v dôsledku silnej obizity, zúčených ciev a hustej krvi dotyčného človeka.
-je to aj súdom prešetrené, z viac ako 200 testujúcich ľudí zomrel len tento jeden, kde príčinou nebolo užívanie CJC-1295V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.

Top produkty

T-PHARMAX UNDE MEGA CAPS 90TAB 150MG/TAB
BALKAN PHARMACEUTICALS DANABOL 100TAB - 10MG/TAB
ARENIS MEDICO CLENBUTEBOL 50 TAB - 40MCG/TAB
ARENIS MEDICO RIPPED 150MG/ML

ARENIS MEDICO RIPPED 150MG/ML

..

94,00€ 98,00€

T-PHARMAX SIBUTRAMINE 100 TAB - 25MG/TAB
BALKAN PHARMACEUTICALS OXANDROLON 100 TAB - 10MG/TAB
LEGIT LIFT SUSTANON 10ML - 300MG/ML
ARENIS MEDICO NANDRODEK 10ML - 250MG/ML